Kommunen har en viktig rolle når det gjelder å samle inn og behandle forbruksavfall. Vi har alle et ansvar for å redusere avfallsmengdene og å benytte de returordningene som finnes. I Vefsn ivaretas avfallshåndteringen av SHMIL - Søndre Helgeland Miljøverk IKS - SHMIL.

Alt husholdningsavfall skal kildesorteres. Poser til kildesortering av avfall utleveres på Rådhuset.

For mer informasjon følg lenkene under:

Tømmeruter 
Priser
Åpningstider