På grunn av situasjonen med korona-virus holdes publikumsmottaket ved NAV Mosjøen fortsatt stengt.

Vi viser til https://www.nav.no for informasjon om NAVs tjenester og selvbetjeningsløsninger
For den som har en aktivitetsplan på nav.no er det lettest å få kontakt med oss på lokalkontoret gjennom denne, ellers er det på telefon 55 55 33 33.

Ved spørsmål rundt sosialhjelp, sjekk nærmere informasjon på nav.no
Ved behov for nødhjelp kan vi nås på telefonnr: 412 72 917

(Digital søknad om sosialhjelp finner du på nav.no mens papirsøknad ligger på Vefsn kommunes hjemmeside https://www.vefsn.kommune.no/skjema-a-aa.419524.no.html)

Er du arbeidsgiver og har behov for bistand fra lokalkontoret, kan vi nås på følgende telefonnummer ved spørsmål om:

Permitteringer: 413 46 278

Rekruttering: 406 28 937


Du kan også nå oss via NAV kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33 og eventuelt legge igjen beskjed om at du ønsker å bli ringt opp, men for tiden kan det være lang ventetid.