Henvendelser til psykososialt kriseteam skjer oftest via politi eller legevakt.  Jfr. beredskapsplanen er rådmann kontaktpunkt og avgjør evt. i samråd med leder for teamet om nødvendighet for utrykning.  Psykososialt kriseteam i Vefsn kommune aktiveres via rådmannen.

Teamet er tverrfaglig sammensatt med bred kunnskap innenfor helse og sosial, inkludert også psykisk helsearbeid og psykososial omsorg.  Psykososialt kriseteam er et supplement til det ordinære hjelpeapparatet og vil ved utrykning være aktive i en tidsavgrenset periode.  Teamets oppfølging kan ikke erstatte det viktigste hjelpegrunnlaget som ligger i kontakt med familie, venner og øvrig nettverk.

Ved plutselig og uventet sorg, ulykker eller andre alvorlige livshendelser, der det ønskes særskilt bistand for å håndtere situasjonen, kan Rus- og psykiatritjenesten kontaktes på dagtid mandag – fredag kl 0800 – 1500, telefon 75 10 16 50.   Det vil da bli gjort en vurdering opp imot den aktuelle situasjonen, og det kan etableres kontakt i løpet av kort tid/de nærmeste dagene.  

Psykososialt kriseteam har ikke døgnvakt eller beredskap utenfor arbeidstid, og det er ingen vakttelefon eller eget nummer for kriseteamet.
Ved akutt behov for hjelp skal legevakt benyttes, tlf 116 117, alternativt fastleges nummer.    

Nærmere informasjon om kriseteamet kan fås ved henvendelse til Rus- og psykiatritjenesten tlf 75 10 16 50 eller til kommunens beredskapsansvarlig Asle Tveiti tlf 75 10 11 25.