- De årlige overføringene som følger av avtaler er med å sikre kommunens økonomi i årene framover, sier ordfører Berit Hundåla. Det er på det rene at en slik utbygging medfører betydelige konsekvenser for det berørte arealet, naturmangfoldet og naturverdiene. Derfor er det på sin plass at lokalsamfunnet kompenseres for dette. Samtidig skal vi også se det positive med at Alcoa nå sikres en viktig kraft-avtale for 15 år, som gir dem forutsigbarhet og muligheter til å fortsette utviklingen av hjørnesteinsbedriften i Vefsn, sier Hundåla. Det er også positivt at dette vil skape 12 – 15 nye arbeidsplasser i Vefsn, at denne avtalen forplikter selskapet til å bruke lokale leverandører og ikke minst bedre mobildekning i områder rundt anlegget.

Last ned pressemeldingen
Last ned avtalen til knyttet vindkraftverket i Øyfjellet
Last ned presentasjon av utbyggingsavtalen

 

Bilder fra pressekonferansen:
Erik Mortensen og Kjell Arne Bekkevold fra Øyfjellet vind og fra Vefsn kommune: Berit Hundåla, Rune Krutå, Erlend Eriksen og Asle Gammelli.
Per Witalisson fra Eolus Vind deltok digitalt.