Det blir tilbud om pneumokokkvaksinering for personer 65 år og eldre i uke 37.

 

Sted:   Byparken seniorsenter, Torolfsgt. 9 (Parken Bo- og servicesenter, 2.etasje)

Tid:      Mandag 11. september - onsdag 13. september

Pris:     kr. 450,- Betaling kun med kort eller vipps

 

NB! Timebestilling på telefon 90119180

 

Pneumokokkvaksine kan ikke settes samtidig med koronavaksine. Derfor er det tilbud om denne vaksinen allerede i 37, etter anbefalinger fra FHI.

Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men kan også gi et alvorligere sykdomsforløp for de som er i risiko.

Folkehelseinstituttet anbefaler at aldersgruppen 65 år og eldre, samt personer i risikogrupper tar pneumokokkvaksinen hvert 6. år

Mer informasjon om pneumokokkvaksine på FHI