Kultur:

  • Drifts- og aktivitetstilskudd til kulturorganisasjoner
  • Prosjekttilskudd til særlige tiltak/arrangementer
  • Utdanningstilskudd til skoleringstiltak i frivillige organisasjoner
  • Søknad om kulturstipend
  • Tilskudd til kunst- og kulturtilbud til eldre (Spaserstokkmidler)

Folkehelse:

  • Stipend til unge idrettsutøvere (Enkeltpersoner eller lag)
  • Prosjekttilskudd til særskilte tiltak / arrangementer innen idrett
  • Utdanningstilskudd til idrettsorganisasjoner
  • Drifts- og aktivitetstilskott - idrett

Informasjon om tilskuddsordningene og søknadsskjema