ByparkenParorenderom.jpgByparken seniorsenter har vi to pårørenderom til disposisjon for tilreisende pårørende til de som bor på institusjon eller i omsorgsboliger, og som ikke har rom og plass til å ta imot besøkende.

Leie for rom er kr. 150,- pr døgn. Det er tilknyttet bad med dusj, samt mulighet for å bruke kjøkken og kjøleskap. Mat må ordnes selv.

Ved interesse, kontakt oss på Byparken seniorsenter på telefon  90 11 91 80.