Dersom du har behov for helse- og omsorgstjenester, kan du søke og motta hjemmetjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende brukere.

I flere av omsorgsboligene arrangeres sosiale aktiviteter og trygghetsskapende tiltak