Barn 6 mnd - 4 år med alvorlig grunnsykdom kan grunnvaksineres (3 doser) etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet.

Les mer om vaksinering 

Til informasjon på FHI