Sentrumsnært

Baustein

Åpne kartutsnitt i eget vindu

Hammarheim

Åpne kartutsnitt i eget vindu

N1 (ca 2 daa) med reguleringsformål Forretning/Kontor

Skjervengan

Åpne kartutsnitt i eget vindu

Tidligere Skjervengan leir er regulert (Offentlig eller privat tjenesteyting) areal på ca 48 daa

Øya

Åpne kartutsnitt i eget vindu

To arealer som er avsatt som fremtidig i kommunedelplanen.

TYF (ca 50 daa) avsatt til Offentlig eller privat tjenesteyting

KF2 (ca 19.5 daa) er avsatt til Kombinert bebyggelse og anleggsformål