Skjervengan

Åpne kartutsnitt i eget vindu

Tidligere Skjervengan leir er regulert (Offentlig eller privat tjenesteyting) areal på ca 48 daa

Sentrumsnært

Øya

Åpne kartutsnitt i eget vindu

To arealer som er avsatt som fremtidig i kommunedelplanen.

TYF (ca 50 daa) avsatt til Offentlig eller privat tjenesteyting

KF2 (ca 19.5 daa) er avsatt til Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Baustein

Åpne kartutsnitt i eget vindu

Et areal på ca 5 dekar.

Forretningstomt ved Mosjøen torg

Åpne kartutsnitt i eget vindu

Vi vurderer salg av ca. 1300 m2 areal av kvartal 10 ved Mosjøen Torg for utbygging, hvorav ca. 1175 m2 kan bebygges.

Det er detaljerte reguleringsbestemmelser for tomten. Takst er foretatt.

Fredlundskogen (Privat)

Åpne kartutsnitt i eget vindu

N (ca 6,3 daa) med reguleringsformål Næringsbebyggelse

Båthålo (Privat)

Åpne kartutsnitt i eget vindu

To arealer som er ferdig regulert.

I 5 (ca 22,8 daa) regulert til Industri

I 6 (ca 20,6 daa) regulert til Industri

Nord for sentrum

Drevjaleira

Åpne kartutsnitt i eget vindu

Nyland

Åpne kartutsnitt i eget vindu

Forretningstomt på Granmoen

Åpne kartutsnitt i eget vindu