Informasjon registrert om din eiendom

Logg inn med MinID å få all informasjon som er registrert om din eiendom, når det gjelder tomta, kommunale avgifter, feiing og lignende. Her kan du også sende melding til oss i kommunen.

arealplaner.no (digitalt planregister)

arealplaner.no sørger for at innbyggere, næringsliv, fagmyndigheter og saksbehandlere enkelt og raskt får tilgang til et digitalt planregister, og mulighet til å bidra mer effektivt i plan- og byggesaksprosessen.

Til arealplaner.no▲ 

 

Kart

Kommunekart er Vefsn kommunes åpne kartløsning for publikum.
I vår kartløsning finner du detaljerte basiskart for eiendom, bygninger, adresse, veisituasjon, planinformasjon og kommunens ledige tomter. I løsningen kan du også se flyfoto, skrive ut enkle kart, måle avstander, lage påtegninger, bruke ruteplanlegger og du kan enkelt dele kart med andre. I tillegg har du muligheter får å åpne noen av kommunens andre temakart.
 

App

Ved å laste ned appen Kommunekart (utviklet av Norkart as) fra App store eller Google Play får man tilgang til oppdaterte og detaljerte kart på et øyeblikk. Appen har også en ruteberegner som kan brukes til å beregne kjørerute for reiseruten, samt funksjonalitet for fritekstsøk etter adresser, steder eller eiendommer for hele landet.

Kartbutikk

Nettbutikker der vi legger ut varer og tjenester innenfor området eiendomsinformasjon, kart- og plandata. For å lese mer om produktene kan du klikke på varenummeret / produktnavnet til det enkelte produkt. Vi bruker tre ulike nettbutikker for bestilling av kart og eiendomsinfo. Disse er linket til nedenfor.

Ambita - infoland
e-Torg - Norkart
ePlassen - Proconet

Spørsmål om produktene kan rettes til kommunens Servicetorg tlf. 75 10 10 00 eller e-post: post@vefsn.kommune.no 
 

Helgelandskartet

Helgelandskartet er en felles karttjeneste for Hattfjelldal, Grane og Vefsn kommuner.

Hovedmålsettingen er å gjøre kommunenes kart og kartdata mer tilgjengelig for publikum og næringsliv, kommunale, interkommunale og fylkeskommunale etater.
I tillegg til at kartløsningen vil inneholde detaljerte basiskart for alle kommunene kan du som innbygger finne karttyper som viser:

- kommuneplanens arealdel
- regulerings-/bebyggelses-planer
- målestokkriktige flybilder (ortofoto)
- Arealbruk og ressurser

Med den nettbaserte karttjenesten kan du søke fram eiendommer og aktuelle steder ved å søke på gårdsnr/bruksnr, adresse og stedsnavn.

I dag vil det variere noe hvor mye kartinformasjon som er tilgjengelig for den enkelte kommune, men målet er at alle kommunene på sikt skal kunne tilby lik og omfattende informasjon.

Kartløsningen for Helgelandskartet er basert på internasjonale kartstandarder og programvare utviklet av Norkart Geoservice AS.

Temakart

Folkehelse

Folkehelse (og friluft) - er et av fokusområdene i Kommuneplanens samfunnsdel (2017 - 2029 Vefsn kommune).

Byutvikling

Byutvikling, levende bysentrum - er et av fokusområdene i Kommuneplanens samfunnsdel (2017 - 2029 Vefsn kommune).

Sykkelkart

Sykkelkart - viser forslag til sykkelturer i og rundt Mosjøen.

Scooterkart

Scooterkart - viser løypestatus (åpen/stengt) for scooterløypene (felleskart for Vefsn, Grane, Røyrvik og Namsskogan)

 

Plan for friluftslivets ferdselsårer (under arbeid)

Ferdselsårer

er traséer for ferdsel som er synlige i terrenget i den sesongen som er aktuell for bruk, og leder for ferdsel på vann og over breer.

(Sti, turveg, led, løyper og turruter)

  • Se kart over Turruter i området.
  • se kart over løyper (oppkjørte skiløyper)

Alle ferdselsårer

Åpne kartutsnitt i eget vindu

Målpunkt

-er både steder der det er naturlig å starte og avslutte bruken av ferdselsårene og attraksjoner/ steder som motiverer til bruk av dem. Eksempler på slike steder er holdeplasser for offentlig transport, innfallsporter, parkeringsplasser, utsiktspunkt, serveringssteder, skoler/barnehager, kulturminner, osv

Kartet under viser Innfallsporter til turruter, gapahuker, utsiktspunkter, trimkasser, kulturminner og severdigheter

Åpne kartutsnitt i eget vindu

 

Turforslag

-er anbefalt tur.

Lokale forskrifter

Se kart som viser lokal forskrift for hundehold

Analyse

500 meter fra skiltet innfallsport

Åpne kartutsnitt i eget vindu