Miljøterapeutene arbeider forebyggende på skolen og er en ressurs for elever, lærere og foreldre. Miljøterapeut har medansvar for et godt psykososialt miljø for elevene på skolen og utfører ulike tiltak for enkeltelever og skolen som helhet.

Mål:
Bedre relasjoner, styrke sosial kompetanse, hindre negativ utvikling, påvirke moralsk utvikling, styrke selvbilde.

Mijøterapeutene:
Mosjøen skole: Sofie Lund Pedersen 75101300/75101319
Granmoen skole:  Caroline Øygård  97723549
Olderskog skole: Mia Breimo 90529247
Kippermoen ungdomsskole:  May Elin Sarre Johansen 48116437
Kippermoen ungdomsskole avd. Skolestua: Arnhild Mæhre  99285253/90036645

Barne- og ungdomstjenesten på Facebook