• Vi kan kontaktes når behovet måtte være der. Det er ikke nødvendig å avtale på forhånd. Vi er tilgjengelig på telefon og for direkte kontakt døgnet rundt.
  • Midlertidig botilbud for kvinner, menn og barn, samt oppfølging etterpå. Krisesenteret er innredet som et vanlig hjem med stue, kjøkken og egne soverom.
  • Samarbeide med offentlige instanser, slik at vi kan hjelpe den enkelte videre i systemet, samt hjelp til utfylling av søknader.
  • Følge til advokat, sosialkontor, lege, politi, osv. om det ønskes.
  • Rådgivning ved voldtekt, også i parforhold.
  • Rådgivning og hjelp ved seksuelle overgrep mot barn, og voksne med senskader.
  • Tilbud om å være med i selvhjelpsgrupper.
  • Opplysningsarbeid i skoler, lag og foreninger osv.
Samtlige på krisesenteret har taushetsplikt