Boligtomter

Andås

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: Nytt tomtefelt - ligger høyt og fritt (i 75 til 100 meters høyde) i en slakk skråning og med utsikt mot sør og vest.
Avstand: til jernbanestasjon og til sentrum ca.4 km, til flyplass ca.9 km, til E6 ca.1,5 km og til sentrum ca. 3,5 km

Kart: Oversikt over ledige boligtomter i Andås - etappe 1 og etappe 2

Etappe 1 - tomtepris: Kr. 699,- pr m2
Tomteprisen reguleres 1 januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

Etappe 2 - tomtepriser
Ragnis veg 17-21: kr 915 pr m2
Ragnis veg 31, 33 og 35: kr 625 pr m2
Ragnis veg 37 og 39: kr 431 pr m2
Ragnis veg 36, 38, 40, 42 og 44: kr 877 pr m2
Ragnis veg 43, 45, 47 og 51: kr 877 pr m2
Tomteprisene reguleres 1 januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

Gjelder alle tomter: Overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr, kommer i tillegg til tompepris,

Kontaktinformasjon: 
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Granmoen

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: Forholten boligfelt, Granmoen.

Kart: Oversikt over ledige boligtomter Gramnoen

Tomtepris: Tomtene er gratis til private boligbyggere på visse vilkår.
Kjøper må betale overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr

Kontaktinformasjon: 
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00

Avstander: Til jernbanestasjon i sentrum ca.19km, til flyplass ca.26,5km, til E6 ca.12 km og til sentrum ca. 20km

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Kulstadlia

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: Boligfelt Kulstad felt G, Ørnevegen 8, 11 og 13 og Ramnvegen 23

Kart: Oversikt over ledige boligtomter Kulstadlia

Tomtepris: pr. 01.01.2018 - Kr. 295,- pr. m2.
Tomteprisen reguleres 1. januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

I tillegg betaler kjøper overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr.

Avstander: Til jernbanestasjon i sentrum ca.4,5km, til flyplass ca.12km, til E6 ca.1,5 km og til sentrum ca. 6km

Kontaktinformasjon: 
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00
Hjemmeside: www.vefsn.kommune.no

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Rynesåsen

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: Boligfelt Kulstad felt E - 2. utbyggingsetappe. Feltet ligger rundt toppen av Rynesåsen, delvis i skrånende og delvis i relativt flatt terreng med gode utsikts-, lys- og solforhold.

Kart: Oversikt over ledige boligtomter Rynesåsen

Tomtepris: pr. 01.01.2018 - Kr. 382,- pr. m2.  
Tomteprisen reguleres 1. januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

I tillegg betaler kjøper overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr.

Avstander: Til jernbanestasjon i sentrum ca.5km, til flyplass ca.12km, til E6 ca.2 km og til sentrum ca. 65km

Kontaktinformasjon: 
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Skjervengan

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: I nedre felt i Harton Furøs gate, Skjervengan, er det byggeklare boligtomter ledige. For dette området tillates kun hus uten kjeller.
Tomtene er øremerket husstander der minst ett husstandsmedlem er bevegelseshemmet.

Kart: Oversikt over ledige boligtomter Skjervengan

Tomtepris: pr. 01.01.2018 - Kr. 353,- pr. m2.  
Tomteprisen reguleres 1. januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

I tillegg betaler kjøper overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr.

Avstander: Til jernbanestasjon i sentrum ca.2 km, til flyplass ca.7 km, og til sentrum ca. 2 km.

Kontaktinformasjon: 
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00

Avstander: Til jernbanestasjon i sentrum ca.1,5 km, til flyplass ca.9 km, til E6 ca.1 km og til sentrum ca. 2km

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Næringsareal

Baustein

Se kartutsnitt

  tomtepris 703,- pr m2, pris reguleres 1/1 hvert år

Drevjaleira

Nyland

Felt A, B og C se kartutsnitt

Forretningstomt

Granmoen

Granmoen se kartutsnitt

Tomt ved Mosjøen torg

Vi vurderer salg av ca. 1300 m2 areal av kvartal 10 ved Mosjøen Torg for utbygging, hvorav ca. 1175 m2 kan bebygges.

Det er detaljerte reguleringsbestemmelser for tomten. Takst er foretatt.

Se kartutsnitt

For nærmere opplysninger – ta kontakt med Vefsn kommune, telefon 75 10 10 00