Boligtomter

Andås

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: Nytt tomtefelt - ligger høyt og fritt (i 75 til 100 meters høyde) i en slakk skråning og med utsikt mot sør og vest.
Avstand: til jernbanestasjon og til sentrum ca.4 km, til flyplass ca.9 km, til E6 ca.1,5 km og til sentrum ca. 3,5 km

Ledige tomter: 

Etappe 1

Inger Aufles veg 7  ca. 793 m2 - pris: 730 kr/m2 (kart)
Elsa Laulas veg 18  ca. 803 m2 - pris: 730 kr/m2 (kart)
Anette Sagens veg 5  ca. 908 m2 - pris: 730 kr/m2 (kart)

​Etappe 2

Ragnis veg 31: 1133 m2 - pris: 652 kr/m2
Ragnis veg 33: 1124 m2 - pris: 652 kr/m2
Ragnis veg 35: 1132m2 - pris:652 kr/m2
Ragnis veg 36: 986 m2 - pris: 915 kr/m2
Ragnis veg 37: 856 m2 - pris: 450 kr/m2
Ragnis veg 38: 842 m2 - pris: 915 kr/m2
Ragnis veg 39: 853  m2 - pris: 450 kr/m2
Ragnis veg  40: 821 m2 - pris: 915 kr/m2
Ragnis veg  42: 782 m2 - pris: 915 kr/m2
Ragnis veg 43: 1259 m2 - pris: 915 kr/m2
Ragnis veg  44: 1004 m2 - pris: 915 kr/m2
Ragnis veg 45: 891 m2 - pris: 915 kr/m2
Ragnis veg 47: 902 m2 - pris: 915 kr/m2

Tomtepriser

Etappe 1 
Inger Aufles veg 7: 730 kr/m2
Elsa Laulas veg 18: 730 kr/m2
Anette Sagens veg 5: 730 kr/m2
Tomteprisen reguleres 1 januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

Etappe 2
Ragnis veg 31, 33 og 35: kr 652 kr/m2
Ragnis veg 37 og 39: kr 450 kr/m2
Ragnis veg 36, 38, 40, 42 og 44: kr  915 kr/m2
Ragnis veg 43, 45, 47 og 51: kr 915 kr/m2
Tomteprisene reguleres 1 januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

 

Gjelder alle tomter: Overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr, kommer i tillegg til tompepris,

Kontaktinformasjon: 
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Granmoen

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: Forholten boligfelt, Granmoen.

Gratis til private boligbyggere på visse   vilkår – jfr. kommunestyrets vedtak i møte 12.11.2014
Kjøper må betale overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr

Kontaktinformasjon: 
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00

Avstander: Til jernbanestasjon i sentrum ca.19km, til flyplass ca.26,5km, til E6 ca.12 km og til sentrum ca. 20km

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Kulstadlia

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: Boligfelt Kulstad felt G, Ramnvegen 23

Tomtepris: pr. 01.01.2021 - Kr. 308,- pr. m2.
Tomteprisen reguleres 1. januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

I tillegg betaler kjøper overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr.

Avstander: Til jernbanestasjon i sentrum ca.4,5km, til flyplass ca.12km, til E6 ca.1,5 km og til sentrum ca. 6km

Kontaktinformasjon: 
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00
Hjemmeside: www.vefsn.kommune.no

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Rynesåsen

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: Boligfelt Kulstad felt E - 2. utbyggingsetappe. Feltet ligger rundt toppen av Rynesåsen, delvis i skrånende og delvis i relativt flatt terreng med gode utsikts-, lys- og solforhold.

Tomtepris: pr. 01.01.2021 - Kr. 399,- pr. m2.  
Tomteprisen reguleres 1. januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

  • Rynesåsen 73  1040 m2 - pris 399 kr/m2
  • Rynesåsen 96  1193 m2 - pris 399 kr/m2
  • Rynesåsen 100  916 m2 - pris 399 kr/m2
  • Rynesåsen 102  712 m2 - pris 399 kr/m2
  • Rynesåsen 138  658 m2 - pris 399 kr/m2
  • Rynesåsen 140  626 m2 - pris 399 kr/m2
  • Rynesåsen 144   835 m2 - pris 399 kr/m2

I tillegg betaler kjøper overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr.

Avstander: Til jernbanestasjon i sentrum ca.5km, til flyplass ca.12km, til E6 ca.2 km og til sentrum ca. 65km

Kontaktinformasjon: 
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Skjervengan

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: I nedre felt i Harton Furøs gate, Skjervengan, er det byggeklare boligtomter ledige. For dette området tillates kun hus uten kjeller.
Tomtene er øremerket husstander der minst ett husstandsmedlem er bevegelseshemmet.

Tomtepris: pr. 01.01.2021 - Kr. 368,- pr. m2.  
Tomteprisen reguleres 1. januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

I tillegg betaler kjøper overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr.

Avstander: Til jernbanestasjon i sentrum ca.2 km, til flyplass ca.7 km, og til sentrum ca. 2 km.

Kontaktinformasjon: 
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00

Avstander: Til jernbanestasjon i sentrum ca.1,5 km, til flyplass ca.9 km, til E6 ca.1 km og til sentrum ca. 2km

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Næringsareal

Baustein

Se kartutsnitt

  tomtepris 918,- pr m2, pris reguleres 1/1 hvert år

Drevjaleira

Nyland

Felt A, B og C se kartutsnitt

Forretningstomt

Granmoen

Granmoen se kartutsnitt

Tomt ved Mosjøen torg

Vi vurderer salg av ca. 1300 m2 areal av kvartal 10 ved Mosjøen Torg for utbygging, hvorav ca. 1175 m2 kan bebygges.

Det er detaljerte reguleringsbestemmelser for tomten. Takst er foretatt.

Se kartutsnitt

For nærmere opplysninger – ta kontakt med Vefsn kommune, telefon 75 10 10 00