Boligtomter

Andås

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: Nytt tomtefelt - ligger høyt og fritt (i 75 til 100 meters høyde) i en slakk skråning og med utsikt mot sør og vest.
Avstand: til jernbanestasjon og til sentrum ca.4 km, til flyplass ca.9 km, til E6 ca.1,5 km og til sentrum ca. 3,5 km

Åpne kartutsnitt i eget vindu

Ledige tomter: 

Etappe 1

 • Inger Aufles veg 7: ca. 800 m2 - pris: 843 kr/m2
 • Inger Aufles veg 31: ca. 830 m2 - pris: 843 kr/m2

​Etappe 2

 • Ragnis veg 31: ca. 1133 m2 - pris: 754 kr/m2
 • Ragnis veg 33: ca. 1124 m2 - pris: 754 kr/m2
 • Ragnis veg 35: ca. 1132 m2 - pris: 754 kr/m2
 • Ragnis veg 36: ca. 986 m2 - pris: 1057 kr/m2
 • Ragnis veg 37: ca. 856 m2 - pris: 520  kr/m2
 • Ragnis veg 38: ca. 842 m2 - pris: 1057 kr/m2
 • Ragnis veg 39: ca. 853 m2 - pris: 520  kr/m2
 • Ragnis veg 40: ca. 821 m2 - pris: 1057  kr/m2
 • Ragnis veg 42: ca. 782 m2 - pris: 1057  kr/m2
 • Ragnis veg 43: ca. 1259 m2 - pris: 1057 kr/m2
 • Ragnis veg 44: ca. 1004 m2 - pris: 1057  kr/m2
 • Ragnis veg 45: ca. 891 m2 - pris: 1057 kr/m2
 • Ragnis veg 47: ca. 902 m2 - pris: 1057 kr/m2

Oppgitte priser er pr 01.01.2024. Tomteprisen reguleres 1. januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

Gjelder alle tomter: Overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr, kommer i tillegg til tompepris,

Kontaktinformasjon: 
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Granmoen

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: Forholten boligfelt, Granmoen.

Gratis til private boligbyggere på visse   vilkår – jfr. kommunestyrets vedtak i møte 12.11.2014
Kjøper må betale overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr.

Vefsn kommune har gitt eiendomsutvikleren Aten AS opsjon på tomtene Fjellvegen 46, 50, 52, 53 og 54. Selskapet har spesialisert seg på bygging av rimelige småhus. Selskapets kontaktperson Bjørn Ståle Solhaug, tlf. 906 17 651, kan gi nærmere opplysninger om boligene selskapet planlegger å føre opp i dette området.

Åpne kartutsnitt i eget vindu

Kontaktinformasjon: 
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00

Avstander: Til jernbanestasjon i sentrum ca.19km, til flyplass ca.26,5km, til E6 ca.12 km og til sentrum ca. 20km

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Kulstadlia

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: Boligfelt Kulstad felt G, 

Åpne kartutsnitt i eget vindu

 • Ramnvegen 23 681 m2 kr 356,- pr m2

Oppgitte priser er pr 01.01.2024. Tomteprisen reguleres 1. januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

I tillegg betaler kjøper overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr.

Avstander: Til jernbanestasjon i sentrum ca.4,5km, til flyplass ca.12km, til E6 ca.1,5 km og til sentrum ca. 6km

Kontaktinformasjon: 
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00
Hjemmeside: www.vefsn.kommune.no

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Rynesåsen

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: Boligfelt Kulstad felt E - 2. utbyggingsetappe. Feltet ligger rundt toppen av Rynesåsen, delvis i skrånende og delvis i relativt flatt terreng med gode utsikts-, lys- og solforhold.

Åpne kartutsnitt i eget vindu

Tomtepris: pr. 01.01.2024 er tomteprisen 462 kr pr. m2 for alle tomtene.

Tomterpisen reguleres 1. Januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

 • Rynesåsen 73 ca. 1040 m2
 • Rynesåsen 96 ca. 1200 m2
 • Rynesåsen 100 ca. 916 m2
 • Rynesåsen 102 ca. 712 m2
 • Rynesåsen 138 ca. 658 m2
 • Rynesåsen 140 ca. 626 m2
 • Rynesåsen 144 ca. 835 m2

I tillegg betaler kjøper overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr.

Avstander: Til jernbanestasjon i sentrum ca.5km, til flyplass ca.12km, til E6 ca.2 km og til sentrum ca. 6,5km

Kontaktinformasjon: 
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Skjervengan

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: I nedre felt i Harton Furøs gate, Skjervengan, er det boligtomter ledige. For dette området tillates kun hus uten kjeller.
Tomtene er øremerket husstander der minst ett husstandsmedlem er bevegelseshemmet.

Åpne kartutsnitt i eget vindu

Tomtepris: pr. 01.01.2023 - Kr. 407,- pr. m2.  
Tomteprisen reguleres 1. januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

I tillegg betaler kjøper overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr.

Avstander: Til jernbanestasjon i sentrum ca.2 km, til flyplass ca.7 km, og til sentrum ca. 2 km.

Kontaktinformasjon: 
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00

Avstander: Til jernbanestasjon i sentrum ca.1,5 km, til flyplass ca.9 km, til E6 ca.1 km og til sentrum ca. 2km

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no