Nærmere informasjon

For nærmere informasjon om psykososialt kriseteam, utykningsrutiner, m.m. kan det tas kontakt med avdeling for psykisk helse v/avd.leder tlf 948 70301 eller kommunens beredskapsansvarlig Kristin Hurthi tlf 40 44 87 71.