Nærmere informasjon

For nærmere informasjon om psykososialt kriseteam, utykningsrutiner, m.m. kan det tas kontakt med avd. for Psykisk helse v/avd.leder tlf 948 70301 eller kommunens beredskapsansvarlig Asle Tveiti tlf 75 10 11 25.