Som krefkoordinator kan jeg bidra med

  • Å gi informasjon, råd og veiledning

  • knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring av plagsomme symptomer

  • Å tilby hjemmebesøk og være en samtalepartner for deg og / eller dine pårørende

  • Å være et bindeledd mellom deg, fastlege og / eller spesialisthelsetjenesten

  • Å kartlegge behov for tilbud og tjenester

  • andre faggrupper

  • økonomiske rettigheter, støtteordninger

  • praktisk hjelp

  • pasientforeninger og frivillige

 

Kreftkoordinator er tilgjengelig for alle kreftrammede og deres pårørende gjennom hele pasientforløpet.

Logo kreftforeningen

Å få kreft og å leve med kreftsykdom kan være en belastning både for pasient og pårørende.

Mange kan ha fysiske plager, bivirkninger eller ettervirkninger av behandling.
Andre kan ha praktiske eller økonomiske spørsmål.

Det kan være en utfordring å vite om, og ha oversikt over, alle tilbud, rettigheter og muligheter som man har behov for til enhver tid.

Kreftkoordinatorstillingen er støttet med lønnsmidler fra Kreftforeningen.
Kreftforeningen har siden 2012 bidratt til etablering av kreftkoordinatorstillinger i kommunene.
Kreftforeningen ønsker med denne satsningen å bidra til bedre kreftomsorg for kreftrammede der de bor.