Siden er oppdatert 23/8-2023

 

Følgende målgrupper anbefales en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023:

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • Aldersgruppen  18-64 år som inngår i en risikogruppe, Oversikt over risikogrupper
  • Aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
  • Gravide

Vaksinen kan tas tidligst 6 måneder etter forrige oppfriskningsdose. 

Formålet med koronavaksinasjon er å redusere risikoen for alvorlig forløp av infeksjon hos den enkelte.

 

Koronavaksine for personer 65 år og eldre

Gjennomføres samtidig med årets influensavaksinering ved Byparken seniorsenter (2.etg. Parken bo- og servicesenter), mandag - fredag i uke 44

Ingen timebestilling, det må påregnes noe venting.

Nærmere informasjon kommer.

Sykehjemsbeboere vil få tilbud ved egen institusjon

 

Koronavaksine til personer under 65 år

Gjennomføres ved Vefsn helsestasjon, C.M.Havigsgate 45, 3 etg.

NB! Timebestilling på telefon 75101620

 

Følgende grupper anbefales fortsatt grunnvaksinasjon dersom denne ikke allerede er fullført:

  • 65 år og eldre
  • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • barn og ungdom(5-17 år) med alvorlig grunnsykdom
  • barn 6 mnd.-4 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering
  • gravide

Grunnvaksinering består av 2 doser med minimum 3 ukers intervall.

 

NB! Samtykke for de under 16 år

For barn og unge under 16 år, må samtykkeskjema medbringes ved oppmøte til vaksinering. Samtykkeskjema skal være underskrevet av begge foresatte, dersom begge har foreldreansvar.
Her kan du laste ned samtykkeskjema

 

Nyttig informasjon

Informasjon om hvem som bør ta vaksinen, og om vaksinens virkninger og bivirkninger, finner du på folkehelseinstituttet: Informasjon til befolkningen om koronavaksine