Status

Vefsn kommune startet vaksinasjonsprogrammet mot koronavirus 6. januar. Vi får vaksiner fra Pfizer/BioNTech.

Fram til uke 10 har vi også mottatt vaksiner fra AstraZeneca. Vaksinasjon med AstraZeneca er midlertidig satt på pause nasjonalt, også i Vefsn. Vefsn kommune følger til enhver tid gjeldende nasjonale anbefalinger for vaksinasjon

Vaksineringen blir gjennomført hver uke utover vinteren og våren til prioriterte grupper.

Små vaksineleveranser gjør at det kan ta flere uker vaksinere hver aldersgruppe.​ Vaksinene settes i to doser med flere ukers mellomrom (ulikt intervall for de ulike vaksinene). 

Dersom du tilhører aldersgrupper vi har ferdigvaksinert, og du selv ikke har blitt kontaktet med tilbud om vaksinasjon, kan du ta kontakt med vaksinetelefonen for time: 94 80 81 86. 


Vaksinasjonsstatus:
 

30/4
Vi har denne uka gjennomført syttende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 4618 doser. Dvs at pr i dag er 1160 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 2298 personer har fått 1 dose. Dvs at ca. 26 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser.

23/4
Vi har denne uka gjennomført sekstende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 4114 doser. Dvs at pr i dag er 956 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 2202 personer har fått 1 dose. Dvs at ca. 24 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser.

16/4
Vi har denne uka gjennomført femtende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 3676 doser. Dvs at pr i dag er 954  personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 1768 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 21 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser. Vi er nå stort sett ferdig med vaksineringen av  personer over 16 år med ekstra høy risiko, og holder fremdeles på med personer i aldersgruppa 65 – 75 år. Neste uke får vi 73 glass av Pfizer-Biontech sin vaksine, og uka etterpå får vi 85 glass.

10/4
Vi har denne uka gjennomført fjortende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 3206 doser. Dvs at pr i dag er 953 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 1300 personer har fått 1 dose. Dvs at 17 % av kommunens totale befolkning har fått en eller to doser, eller at 22 % av befolkningen over 18 år er vaksinert. Neste uke fortsetter vi å vaksinere personer i gruppa over 16 år med ekstra høy risiko, samt personer i aldersgruppa 65 – 75 år. I hver av de to kommende ukene skal vi motta 71 glass av Pfizer-Biontech sin vaksine, dvs 426 doser pr uke.

2/4
Vi har denne uka gjennomført trettende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 2792 doser. Tallene forrige uke var litt feil, så etter korreksjon pr i dag er 946  personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 900 personer har fått 1 dose. Dvs at ca. 14 % av kommunens befolkning har fått en eller to doser. Vi er nå stort sett ferdig med vaksinering av aldersgruppa 75-85 år, og har nå startet med vaksinering av personer over 16 år med ekstra høy risiko for alvorlig sykdom. Dette dreier seg om ca 165 personer. Neste uke er vi forespeilet rundt 360 doser så da regner vi også med å komme godt i gang med personer i aldersgruppa 65 – 75 år.

25/3
Vi har denne uka gjennomført tolvte runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 2593 doser. Denne uka er det i hovedsak blitt satt dose nr. 2. 1101 personer er ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 391 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 11,2 % av kommunens befolkning har fått en eller to doser. Pga at bruken av Astra Zeneca-vaksinen inntil videre er stoppet, så har vi også denne uka kun vaksinert med Pfizer Biontech-vaksinen. Vi regner med at vi neste uke stort sett blir ferdig med førstegangsvaksineringen av personer i aldersgruppa 75 – 85 år, og vil deretter starte med de som ihht FHI sine prioriteringer tilhører gruppene med ekstra høy risiko over 16 år (ca 165 personer), før vi begynner på aldersgruppa 65 – 75 år. Pga Astra Zeneca-problematikken har vi inntil videre stoppet vaksineringen av helsepersonell som ennå ikke er vaksinert.

18/3
Vi har denne uka gjennomført ellevte runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 2353 doser. 886 personer er ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 581 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 11 % av kommunens befolkning har fått en eller to doser. Pga at bruken av Astra Zeneca-vaksinen inntil videre er stoppet, så har vi denne uke kun vaksinert med Pfizer Biontech-vaksinen.

11/3
Vi har denne uka gjennomført tiende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 2211 doser. Dette fordeler seg på vaksinene fra Pfizer Biontech og Astra Zeneca. 873 personer er ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 465 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 10.1 % av kommunens befolkning har fått en eller to doser.

Sentrale myndigheter har endret fordelingsnøkkelen av vaksiner. For Vefsn sitt vedkommende betyr det at vi framover får ca 16 % færre doser pr uke enn det den tidligere fordelingsnøkkelen tilsa.

4/3
Vi har denne uka gjennomført niende runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 1880 doser. Dette fordeler seg på vaksinene fra Pfizer Biontech og Astra Zeneca. 728 personer er ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 424 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 8,7 % av kommunens befolkning har fått en eller to doser.

26/2
Vi har denne uka gjennomført åttende runde med vaksinering. Det er til sammen satt 1443 doser. 488 personer er ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 477 personer har fått 1 dose. Denne uka fikk vi tilsendt både vaksiner fra Astra Zeneca og Pfizer Biontech. Disse ble fordelt på de forskjellige gruppene etter føringer fra FHI.

18/2
Vi har denne uka gjennomført sjuende runde med vaksinering. Det er til sammen satt 1138 doser.  294 personer har fått 2 doser og 550 personer har fått 1 dose. 20 % av dosene har gått til helsepersonell i henhold til prioriteringsliste fra FHI. Innkallingslistene våre går etter fødselsdato, og ved vaksineringen i dag har vi kommet fram til de som er født i 1940.

13/2
Vi har denne uka gjennomført sjette runde med vaksinering. Vi har kvalitetssikret tallene for å være skre på at de korrekte. Det er til sammen satt 913 doser. 215 personer har fått 2 doser og 483 personer har fått 1 dose. 20 % av dosene har gått til helsepersonell i henhold til prioriteringsliste fra FHI.

5/2
Vi har denne uka i gjennomført femte runde med vaksinering. Det er til sammen satt 617 doser, hvor 120 personer nå har fått 2 doser og 377 har fått 1 dose. Vi har denne uka startet med vaksinering i aldersgruppa 75 – 85 år. I tillegg går som før 20 % av dosene til helsepersonell i henhold til prioriteringsliste fra FHI.

28/1
Vi har i går og i dag gjennomført fjerde runde med vaksinering. 65 personer har fått 2 doser. 296 personer har fått 1 dose. Vi er ennå ikke ferdig med vaksinering av befolkningen over 85 år, så vi fortsetter med dem neste uke. I tillegg går som før 20 % av dosene til helsepersonell i henhold til prioriteringsliste fra FHI.

21/1
Vi har i dag gjennomført tredje runde med førstegangs vaksinering. Til sammen er det satt 217 vaksiner, hvorav 97 til sykehjemsbeboere, 79 til hjemmeboende over 85 år og 41 til helsepersonell. Dette er gjort i henhold til nasjonale føringer for prioritering. Neste uke vil vi motta 144 nye vaksinedoser. Halvparten av disse vil bli gitt som dose nr. 2 til de som fikk vaksiner den første uka vi vaksinerte. 

13/1
Vi har i dag gjennomført andre runde med førstegangs vaksinering. Til sammen er det satt 127 vaksiner, hvorav 97 til sykehjemsbeboere, 6 til personer over 85 år i omsorgsboliger og 24 til helsepersonell. Dette er gjort i henhold til nasjonale føringer for prioritering. Vi har ikke fått melding om noen spesielle bivirkninger. Neste uke vil vi motta 90 nye vaksinedoser. Vi vil da starte opp med den øvrige befolkning. Vi starter da med personer over 85 år samt at vi fortsetter med 20 % av dosene til lista med prioritert helsepersonell.

6/1
Vi har i dag startet opp med vaksinering på sykehjemmet. Vi har satt alle dosene vi fikk tilsendt i første forsendelse, og det ble til sammen satt 73 vaksinedoser. Neste uke får vi 9 hetteglass, og det bør da bli nok til minst 54 doser. Vi vet ennå ikke hvor mye vi vil få tilsendt ukene etter det. Vi håper å komme i gang med den øvrige befolkning ihht prioriteringsliste i uke 3.

Vaksinetelefonen

Telefonnummer 948 08 186.
Mandag til fredag kl 8.30-10.30
.

Du kan ringe til vaksinetelefonen om du har spørsmål som du ikke finner svar på på denne siden, eller om du trenger bistand til å registrere deg i vaksinekø.

Ta også kontakt med vaksinetelefonen dersom du må flytte vaksinetimen din pga feber, eller at du er satt i karantene/isolasjon.

Vær obs på svindelforsøk!

Vefsn kommune er informert om at det på nasjonal basis forekommer ulike former for svindelforsøk i forbindelse med tilbud om koronavaksine. For å forebygge at vefsninger blir utsatt for svindel, ber vi deg være oppmerksom på følgende: 

Forhåndsbetaling?
Det er IKKE egenandel på koronavaksinen. Vaksinen er alltid GRATIS. Dersom du får tilbud om vaksine mot et forhåndsgebyr, kan du regne det som svindelforsøk. Ikke takk ja til koronavaksine mot forhåndsbetaling. Ikke oppgi bankkortdetaljer eller helseopplysninger til noen som tilbyr vaksinasjon mot forhåndsbetaling.

Hvem kontakter deg med tilbud om vaksine?
Til aldersgruppene over 75 år tilbyr Vefsn kommune vaksine via telefonoppringing fra kommunalt personell. Vaksinegruppa ringer fra telefonnummer 75101000. 

Blir du kontaktet med vaksinetilbud på sosiale medier?
Vi tilbyr ikke vaksinasjon direkte til enkeltinnbyggere via sosiale medier, messenger etc. 

Vaksinetilbud på SMS?
Vefsn kommune bruker elektronisk system for vaksinekø. Du vil få SMS om timebestilling når det er din tur i vaksinekøen. Det vil fortsatt være GRATIS å vaksinere seg.

Frivillig og gratis - Har du tenkt igjennom om du vil vaksinere deg?

Vaksinen gratis og det er frivillig å vaksinere seg, men vi oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes anbefalinger om vaksinasjon. 

Vi ber alle voksne om å bestemme seg for om de vil takke ja eller nei til vaksinen, og registrere seg i vaksinekøen. Det vil bli stilt kontrollspørsmål, som sikrer at det er trygt for deg å få vaksinen. 

Dersom det er usikkert om du kan få vaksinen etter kontrollspørsmålene, avklarer legene i vaksinasjonsgruppa om vaksinen er trygg for akkurat deg.

Er vaksinen trygg?

Informasjon om hvem som bør ta vaksinen, og om vaksinens virkninger og bivirkninger, finner du på folkehelseinstituttet:  Informasjon til befolkningen om koronavaksine.

Prioritering: - når er det din tur?

1. Beboere i sykehjem (ferdig)

2. Alder 85 år og eldre (ferdig)

3. Alder 75-84 år og kritisk helsepersonell (ferdig) 

4. Alder 65-74 år 
   og samtidig personer mellom 16 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (pågår)

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Deretter kan vaksinen bli tilgjengelig for andre grupper, alt etter hvordan pandemien utvikler seg.

Hvordan får du time til vaksinasjon?

Personer fra 75 år og eldre: Har blitt oppringt av kommunens vaksineg​ruppe med tilbud om vaksinasjon og tildeling av vaksinasjonstidspunkt.

Personer 18 - 74 år:  Kan nå registrere seg selv i vaksinekø. - Viktig å registrere seg, også å registrer om du IKKE ønsker vaksine.

Hvordan vet kommunen at du er i risikogruppe og skal tilbys vaksine?

Kommunen tilstreber høyest mulig vaksinasjonsdekning blant personer i risikogrupper, og vil bruke flere parallelle metoder for å identifisere alle innbyggere som kan tilbys vaksine. 

​Aldersgrupper 75 år og eldre: 
Kommunen henter ut data fra offentlige register for personer i aldersgrupper over 75. Vi sikrer at de som ikke har blitt kontaktet av vaksinasjonsgruppa selv kan ta kontakt for time til vaksinasjon.

​Personer i risikogruppen i alderen 18-74: 
Kommunen samarbeider med fastlegene for å identifisere personer mellom 18-65 i nasjonalt definerte risikogrupper. Vi ber om at ALLE mellom 18-74 år som ønsker vaksine registrerer seg i vaksinekø på kommunens hjemmeside. Systemet sikrer at også de med riskofaktorer prioriteres i riktig rekkefølge. 

Bør du kontakte fastegen?

Det er ikke nødvendig å kontakte fastlegen angående vaksinasjon, eller for å undersøke om man kommer med på listene.

Kommunens vaksinasjonsgruppe koordinerer vaksineringen, og samarbeider med fastlegene. ​Har du spørsmål om vaksineringen, kan du kontakte kommuens vaksinetelefon, tlfnr 948 08 186.

Hvor skal du møte, og hvordan kommer du deg dit?

​Vaksinasjonssted:  Betel, Mathias Bruns gate i Mosjøen. Se kart

​Møt opp til avtalt tidspunkt. 

​Transport:  
Du kan komme til vaksinasjonslokalet med egen bil. Følg anvisninger om parkering
Vi ber pårørende om bistand til å følge de eldste aldersgruppene til vaksinasjonslokalet.

Hjemmeboende med sterkt nedsatt forflytningsevne kan vaksineres i samarbeid med hjemmetjenesten. 

(Sykehjemsbeboere er vaksinert i institusjon)

Når kan du ikke kan møte til vaksinasjon?

Gi beskjed på vaksinetelefonen om du er forhindret fra å møte. Du kan ikke møte til vaksinasjon om du har feber, er i karantene eller isolasjon. Du vil da få en ny time til vaksinasjon. Vi kan heller ikke gi vaksine til gravide. 

Hva om dose to må utsettes?

Dersom dose to må utsettes pga sykdom, karantene eller isolasjon vaksinasjonsdagen, vil du få tilbud om nytt tidspunkt. Vaksinen gir ikke mindre effekt om det går noe lengre tid før du får andre dose.

Slipper vaksinerte å følge smitteverntiltakene i samfunnet?

Nei. Det er fortsatt usikkert hvor lenge effekten varer, og i hvilken grad vaksinene beskytter mot smittespredning.

Slipper vaksinerte å teste seg og være i karantene ved symptomer?

Nei. Det er fortsatt usikkert hvor lenge effekten varer, og i hvilken grad vaksinene beskytter mot smittespredning. Slik informasjon vil kommer etter hvert som vaksinen tas i bruk i en større del av befolkningen.