Det vaksineres ukentlig ved Vefsn helsestasjon
NB! Timebestilling!

Vaksinetelefonen tlf. 948 08 186:
er betjent  tirsdager og torsdager mellom kl. 08:30-10:30.
 


Epost: vaksinesenteret@vefsn.kommune.no
Telefon: 948 08 186 (tirsdag og torsdag 08:30-10:30)
Adresse: C.M. Havigsgate 45 (Bakkengården) - 3. etasje - Se kart
 

Koronavaksinasjon

 • 1. dose
 • 2. dose (3 - 4 uker etter 1. dose)
 • Oppfriskningsdose 1 kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose, og minst 3 uker etter gjennomgått koronainfeksjon.
   
 • Oppfriskningsdose 2 kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose, og minst 3 uker etter gjennomgått koronainfeksjon. Dette gjelder:
  • Personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • Personer 65 – 74 år vil få tilbud om vaksine i uke 35. Kontakt vaksinetelefon for timebestilling.
    
 • Personer med nedsatt immunforsvar: Oppfriskningdose (4. dose) minimum 3 mndr etter 3. dose.

Barn og unge

Barn 5 - 11 år:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.

Vaksine er særlig aktuelt for:

 • barn med kroniske sykdommer
 • familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge
 • barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

12 – 15 år:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.
Det anbefales at de i denne aldergruppen med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres.
 

16 – 17 år:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de ønsker.
Det anbefales at de i denne aldergruppen med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres.
 

De som har fylt 18 år:
Kan ta en oppfriskingsdose (3.dose) hvis de ønsker, minimum 20 uker etter 2.dose.
 

NB! Samtykke for de under 16 år
For barn og unge under 16 år, må samtykkeskjema medbringes ved oppmøte til vaksinering. Samtykkeskjema skal være underskrevet av begge foresatte, dersom begge har foreldreansvar.
Her kan du laste ned samtykkeskjema


Nyttig informasjon
Informasjon om hvem som bør ta vaksinen, og om vaksinens virkninger og bivirkninger, finner du på folkehelseinstituttet: Informasjon til befolkningen om koronavaksine