Min eiendom

Logg inn med MinID å få all informasjon som er registrert om din eiendom, når det gjelder tomta, kommunale avgifter, feiing og lignende.
Du kan også herfra sende melding til oss i kommunen.

Kommunekart

Ved å laste ned appen Kommunekart (utviklet av Norkart as) fra App store eller Google Play får man tilgang til oppdaterte og detaljerte kart på et øyeblikk. For andre nettlesere og mobile operativsystemer anbefaler vi Kommunekart. Appen har også en ruteberegner som kan brukes til å beregne kjørerute for reiseruten, samt funksjonalitet for fritekstsøk etter adresser, steder eller eiendommer for hele landet.

I vår kartløsning finner du detaljerte basiskart for eiendom, bygninger, adresse, veisituasjon, planinformasjon og kommunens ledige tomter. I tillegg har du muligheter får å åpne kommunens temakart.

I løsningen kan du se flyfoto, skrive ut enkle kart, måle avstander, lage påtegninger, bruke ruteplanlegger og du kan enkelt dele kart med andre.

Helgelandskartet

Helgalandskartet er en felles karttjeneste for Hattfjelldal, Grane og Vefsn kommuner.

Hovedmålsettingen er å gjøre kommunenes kart og kartdata mer tilgjengelig for publikum og næringsliv, kommunale, interkommunale og fylkeskommunale etater.
I tillegg til at kartløsningen vil inneholde detaljerte basiskart for alle kommunene kan du som innbygger finne karttyper som viser:

- kommuneplanens arealdel
- regulerings-/bebyggelses-planer
- målestokkriktige flybilder (ortofoto)
- Arealbruk og ressurser

Med den nettbaserte karttjenesten kan du søke fram eiendommer og aktuelle steder ved å søke på gårdsnr/bruksnr, adresse og stedsnavn.

Det tilrettelagt for søk på interessante steder for service, fritid, kultur og turisme. Tjenestetilbud som barnehager, skoler, og andre offentlige bygg og funksjoner er også søkbart.

Det er også tilrettelagt for søk av ledige boligtomter og ledig næringsareal.

Totalt er det mulig å søke blant 10500 eiendommer, 5000 adresser og mer enn 16500 bygninger.

I dag vil det variere noe hvor mye kartinformasjon som er tilgjengelig for den enkelte kommune, men målet er at alle kommunene på sikt skal kunne tilby lik og omfattende informasjon.

Kartløsningen for Helgelandskartet er basert på internasjonale kartstandarder og programvare utviklet av Norkart Geoservice AS.

Planinnsyn

 Selvbetjeningsløsning på nett der alle plandata i kommunen presenteres samlet.

Her kan både gjeldene og planer under arbeid presenteres sammen med:

  • Opplysninger om planens status i planprosessen
  • Aktuelle plandokumenter
  • bakgrunnskart, flybilder og 3D visning med mulighet for utskrift
  • andre relevante temadata

Planregister støtter kravene ny plan- og bygningslov setter til kommunenes registrering og forvaltning av digitalt planregister.

Satt i drift og skal videreutvikles med plandialog

Les mer om planinnsyn hos Norkart Geoservice as

Kartbutikk

Nettbutikker der vi legger ut varer og tjenester innenfor området eiendomsinformasjon, kart- og plandata.

For å lese mer om produktene kan du klikke på varenummeret / produktnavnet til det enkelte produkt. 

Vi bruker tre ulike nettbutikker for bestilling av kart og eiendomsinfo. Disse er linket til nedenfor.

Ambita - infoland

e-Torg - Norkart

ePlassen - Proconet

Spørsmål om produktene kan rettes til kommunens Servicetorg tlf. 75 10 10 00 eller e-post: post@vefsn.kommune.no
 
 

Sykkelkart

Målsettingen med kartet er å få flere til å sykle, enten i forbindelse med daglige gjøremål, til jobb, som mosjon eller bare for turens skyld.

Gå til sykkelkart

Sykkelkartet viser sykkelruter, hvor de forskjellige rutene har forskjellig farge, alt etter hvilket underlag de følger (asfalt, grus eller naturlig grunn). I tillegg er det lagt inn noen interessepunkter (Point Of Interest), slik som fiske-, bål-, og badeplasser etc. 

Kartet er interaktivt, så ved å markere en enkelt rute kan en få opp mer informasjon, slik som navn og lengde. Man kan også få frem en høydeprofil for hver enkelt løype, lagre ruten til GPS og man kan fly dem i 3d. Ved å markere interessepunktene får man opp navn, litt ekstra informasjon og man kan lagre posisjonen til GPS.

Produktet vil bli videreutviklet og Vefsn kommune ønsker derfor dine tilbakemeldinger. Både ”ris og ros” er viktig for å gjøre det interaktive sykkelkartet bedre! Bruk gjerne RIS/ROS-SKJEMA for tilbakemelding. Denne artikkelen kan også kommenteres, se nederest på denne side.

Kartløsningen for sykkelkartet er basert på internasjonale kartstandarder og programvare utviklet av Norkart Geoservice AS

Turkart Helgeland