På sidene her finner du oppdatert informasjon som gjelder COVID-19 i Vefsn kommune.Oppdal kommune

Det viktigste kan summeres i 4 punkt:

1.     Hold avstand

2.     Begrens antallet nærkontakter

3.     Husk god håndhygiene

4.     Vær hjemme hvis du er syk