Hukommelseskoordinator i Vefsn kommune:

Spesialsykepleier June Mathiassen
Tlf  958 03 781
E-post: june.mathiassen@Vefsn.kommune.no

Sykepleier Espen Høynes
Tlf 901 97 367
E-post: espen.hoynes@Vefsn.kommune.no

Tlf. sentralbord: 75 10 15 50Du kan selv ta kontakt direkte, eller du kan be pårørende, hjemmetjeneste, sykehus eller lege om å formidle kontakt på dine vegne.

Tjenesten er gratis.

Hukommelseskoordinatoren:

  • Kontaktperson for personer med demens og deres pårørende.
  • Bistå personer med demens og deres pårørende i ulike faser i sykdomsforløpet.
  • Samtaler, råd og veiledning.
  • Bidrar til økt åpenhet og kunnskap om demenssykdom.
  • Bistå fastlege i kartlegging og utredning ved mistanke om demenssykdom.
  • Pårørendeskole

Hukommelseskoordinator brosjyre
Pårørendeskole brosjyre