Demenskoordinator i Vefsn kommune:

Spesialsykepleier Karoline Winther
Tlf  958 03 781
E-post: karoline.winther@Vefsn.kommune.no

Sykepleier Espen Høynes
Tlf 901 97 367
E-post: espen.hoynes@Vefsn.kommune.no

Du kan selv ta kontakt direkte, eller du kan be pårørende, hjemmetjeneste, sykehus eller lege om å formidle kontakt på dine vegne.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

Hva gjør demenskoordinatoren?

  • Kontaktperson for personer med demens og deres pårørende
  • Bistår personer med demens og deres pårørende i ulike faser i sykdomsforløpet
  • Samtaler, råd og veiledning
  • Bidrar til økt åpenhet og kunnskap om demenssykdom
  • Bistå fastlege i kartlegging og utredning ved mistanke om demenssykdom

Hvordan blir livet med demens?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet. Det eneste som er sikkert, er at diagnosen vil endre hverdagen og livet – både for den det gjelder og for omgivelsene. Det kan være lurt å ta tak i egen situasjon, og forberede seg på de endringene som kommer.

Demens er en sykdom det kan være vanskelig å snakke om.

Demens er en hjerneskade som kan skyldes flere ulike hjernesykdommer og kan kjennetegnes ved kognitiv svikt, endringer i følelser og personlighet, samt redusert evne til å fungere i dagliglivet.

Det viktigste kjennetegnet er redusert hukommelse. Demens er en langvarig og kronisk tilstand som påvirker hele livssituasjonen, både for den som er syk og deres pårørende gjennom flere år. 


Pårørendeskole brosjyre