Varsel om planstart

Oppstart av planarbeid – destinasjon Kjemsåsen  -  Høringsfrist 09.08.21
Formålet er å legge til rette for senter for Naturlige Helgeland sin aktivitet med lokaler for overnatting, servering og aktiviteter, lager for selskapets friluftsutstyr, samt tilhørende fritidsboliger. 

Andre kunngjøringer / høringer

Naturbruksplan Vefsn kommune 2021-2024
Høringsbrev og Naturbruksplan
NB ny høringsfrist 3.8 2021 (opprinnelig høringsfrist var satt til 26.7)