sykeh-hender.jpgVefsn kommune følger nasjonale råd, og tillater mer besøk og nærkontakt for sykehjemsbeboere. 

De fleste sykehjemsbeboere i Vefsn er nå fullvaksinert. Risiko for å bli syk av covid-19 etter vaksinasjon er betydelig redusert, selv om det ikke kan utelukkes helt.

Vi tar fortsatt noen forholdsregler, men gir betydelige lettelser i tiltakene fra og med mandag 15.02.

Les om de nye reglene som gjelder fra 15.02.