Beboerrom FredlundskogenVi jobber kontinuerlig med å holde beboere ved sykehjemmene i Vefsn trygge gjennom pandemien. Besøk av pårørende er viktig for våre beboere og deres livskvalitet, og vi ønsker å tilrettelegge for så trygge besøk som mulig. Vi ber om forståelse og samarbeid rundt følgende smitteverntiltak i tiden fremover:  

  •  Vi vil være særlig nøye på screening av besøkende med kontrollspørsmål
  •  Vi vil be pårørende holde minst 1 meters avstand til beboere, gjerne mer.
  •  Vi ber om at pårørende unngår besøk på sykehjemmet 10 dager etter hjemkomst fra steder med mye smitte. 
  •  Dersom besøk etter reise fra områder med mye smitte ikke kan vente, ber vi om at besøk planlegges nøye med avdelingen. Vi vil da legge til rette for særskilte smitteverntiltak. 
  •  Vi ber om forståelse for at også ansatte nøye vurderer bruk av munnbind og annet smittevernutstyr i situasjoner med nærkontakt med beboere. 

Spesielt for perioden 04.01-20.01: 
På grunn av den nasjonale smittesituasjonen, ber vi om at kun 2 faste pårørende besøker hver beboer. Begrensningen gjelder ikke for alvorlig syke og døende. ​

 

Hege Harboe-Sjåvik
kommuneoverlege