Friområde og natursti i Kustadlia
Friområde og natursti i Kulstadlia

Friområder er grønndrag, stier/snarveger og «100-meterskoger». Formålet er å ivareta biologisk mangfold, økosystemer, rekreasjon, lek og naturopplevelser i umiddelbar nærhet av boområdet ditt.

Snarveger som opplevelse

Friareal og tråkk knyttet til lekeområder, idrettsanlegg, skoler, barnehager og på veg til jobb (Her fra Olderskog)Friareal og tråkk knyttet til lekeområder, idrettsanlegg, skoler, barnehager og på veg til jobb (Her fra Kulstadlia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sentrumsnære Mosjøen er det en rekke naturområder som er regulert til friområder.

Friområder er grønndrag, stier/snarveger og «100-meterskoger». Formålet er å ivareta biologisk mangfold, økosystemer, rekreasjon, lek og naturopplevelser i umiddelbar nærhet av boområdet ditt.

Kommunedelplanen for Mosjøen sier: «Friområder og friluftsområder i tilknytning til boligområdene som ikke forutsettes opparbeidet for spesiell bruk, skal i størst mulig grad bevares slik at de kan fungere som naturlige leke- og oppholdsområder. Adkomsten til disse områdene skal være trafikksikker og sikres gjennom regulering. Inngang til nærturområder skal skiltes.»

Eventyrskog

Under arbeid

Hundeslipp

Under arbeid