Det inviteres til folkemøte den 01.12.2021 kl.18:00 vedrørende etablering av Hydrogenfabrikk på Nesbruket og pågående regulering av området.

Møtet holdes på Mosjøen hotell, Vollanvegen 35.

Tilstede vil være representanter fra:
Vefsn kommune – Prosjektgruppe.
Norconsult – Konsulent.
Gen2Energy – Hydrogenaktør.

Varsel om oppstart planarbeid innenfor Nesbruket næringsområde ligger ute på  høring - Til høringen

Eventuelle spørsmål rettes til e-post: petter.turmo@vefsn.kommune.no eller mob: 482 72 044