Vefsn legevakt

Telefon 116 117
Adresse:  Vefsnvegen 27, 8656 Mosjøen
Åpningstid: mandag - fredag:  15.30 - 08.00 (ettermiddag og natt)
lørdag, søndag og helligdager: hele døgnet

Fastlegen kontaktes ved behov for øyeblikkelig hjelp dagtid (se telefonnr nedenfor)
Legevakta kontaktes ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom fastlegens åpningstid
Medisinsk nødnummer: Ved alvorlig skade/sykdom (eks. mistanke om hjerneslag eller hjerteinfarkt): Ring 113.

Legetime/telefonråd:
Når du ringer 116 117, vurderes din henvendelse av sykepleier med spesialopplæring. Alle henvendelser vurderes etter standard kriterier. De som kontakter legevaktsentralen vil noen ganger få medisinske telefonråd, eller råd om å kontakte fastlegen neste dag. Fastlegen kjenner din helse best, og er ofte den som kan gi den best helsehjelpen til egne pasienter. Dersom legetilsyn er nødvendig, vil du få et veiledende tidspunkt for time på legevakta. Målet vårt er å gi rask og god hjelp når det haster. De sykeste prioriteres alltid først.

Telefonnummer til legkontorene for øyeblikkelig hjelp på dagtid:
Fastlegenene
- Vefsn legesenter: 970 11 792
- Mosjøen legesenter 948 02 369
- Sjøgata legekontor: 478 71 200
Privatpraktiserende lege:
- Klinikk Rømo: 75 11 32 10

Fastlegene

Vefsn legesenter

Telefon:   75 10 15 30
Nettside:   https://www.vefsnlegesenter.no/
Telefax:   75 10 15 31
Aktutthenvendelse:  970 11 792
Adresse: Nyrudvegen 10  (tidl. Albert  E. Olsen-bygget)

Åpningstid på telefon: 

Mandag:  0815-1200 og 1300-1430

Tirsdag:    0815-1200 og 1300-1430

Onsdag:   0900-1200 og  1400-1500

Torsdag:  0815-1200 og  1300-1430

Fredag:    0815-1200 og  1300- 1430

Timebestilling, resepter på faste medisiner og andre henvendelser: https://www.vefsnlegesenter.no/bestillinger/

Fastleger:   
Anniken Sjo- De windt       
Fanny Marie Louise Hanssen
Ruth Shoo (vikar)
Osama Bashir (vikar for Geir Andvord Søbstad.)
fastlegehjemmel uten fastlege
 
Legene her vikarierer for hverandre ved fravær.

Mosjøen legesenter

Telefon:  75 17 07 00
Nettside: https://helserespons.no/web/ml/
Aktutthenvendelse: 948 02 369
Adresse:  C.M. Havigs gate 39


Fastleger:
Kaja Hansen Hunnålvatn
Jan Roger Rasmussen
Kjell Nystuen
Kjell Sjøbrend
Thomas Byhrø
Urban M. Persson

Turnuslege: Det er turnuslege ved Mosjøen legesenter. Turnuslegen har medisinskfaglig veileder, og konsulterer pasientens fastlege ved behov for faglige råd.

Vikarer: Legene vikarierer for hverandre ved fravær.

Sjøgata legekontor

Telefon:   75 11 12 00
Adresse:  Sjøgata 1B,  8656 Mosjøen
Nettside: https://sjogata-legekontor.no/sjogataLegekontor.jpg
Telefax:   75 11 12 01
Akutthenvendelser: 478 71 200
 

Åpningstid:
mand  08.30 - 15:30
tirsd    08.30 - 15:30
onsd   08.30 - 15:30
torsd   08.30 - 15:30
fred     08.30 - 15:30
pause mellom 12.00 -13.00


Fastleger:
Erlend Jørgensen
Fredrik Steinsvik 
Ronald van der Berg
Tatjana Heggli

Privatpraktiserende lege

Klinikk Rømo

Telefon 75 11 35 55
Informasjon om åpningstid mm: https://klinikkromo.no/

Bytte fastlege

Her kan du finne og bytte fastlege, og se hvem som er fastlegen din nå : helsenorge.no

Kontaktinfo legetjensten: