Slik søker du

Undersøk dette først

Reguleringsplan for området

  • Hva er eiendommen regulert til?

Kommuneplanens arealdel:

  • Hva er planformålet?

Adkomst, vann og avløp er også tema som du må sjekke ut og beskrive i en søknad (Bare hvis det skal bygges bolig/fritidshus på tomt).

 

Fyll ut søknadskjema

Vefsn kommune Soknad om deling og rekvisisjon

Merk at alle signaturer må være originale.

Søknaden må ha følgende vedlegg:

  1. Kart som viser ny/endret grense.
  2. Følgebrev med redegjørelse for:
    • Størrelse på både ny og gjenværende tomt.
    • Eventuelle dispensasjoner fra reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel.
  3. Gjenpart av nabovarsel sammen med kvittering for utsendt nabovarsel.