Hva kan du få hjelp til

  • Tillatelse til oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige varer
  • Tillatelse til salg av fyrverkeri (søknadsfrist 1. mai)
  • Råd og veiledning i forhold til feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  • Råd og veiledning i branntekniske spørsmål
  • Råd og veiledning til instrukser, rutiner og brannøvelser
  • Godkjenning av større arrangementer

Våre tjenester

Enheten har fått laget en brosjyre som presenterer enheten og også tar for seg tema brannsikkerhet.
Last ned brosjyren

Klagebehandling parkering

Forventet klagebehandlingstid er satt til 1-2 uker. Noe lengere klagebehandlingstid kan forventes i forbindelse med hovedferien.
Klageskjema vedrørende parkering PDF document ODT document (word)
Klageskjema vedrørende parkering (pdf)