Hva kan du få hjelp til

  • Brannteknisk saksbehandling ved nybygg/ombygging/tilbygg
  • Tillatelse til oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige varer
  • Tillatelse til fyrverkerisalg
  • Tillatelse til oppføring av pipe/installering av ildsted
  • Råd og veiledning i branntekniske spørsmål
  • Råd og veiledning til instrukser, rutiner og brannøvelser
  • Godkjenning av større arrangementer

Våre tjenester

Enheten har fått laget en brosjyre som presenterer enheten og også tar for seg tema brannsikkerhet.
Last ned brosjyren

Klagebehandling parkering

Forventet klagebehandlingstid er satt til 1-2 uker. Noe lengere klagebehandlingstid kan forventes i forbindelse med hovedferien.
Klageskjema vedrørende parkering PDF document ODT document (word)
Klageskjema vedrørende parkering (pdf)