Gjeldende bestemmelser for å gjøre opp ild utendørs

Om du skal gjøre opp ild utendørs må du være klar over at du har en generell plikt til å vise aktsomhet for å unngå brann.

Gi beskjed om bålbrenning ved å ringe til 110-sentralen i Bodø (telefon 75 54 68 50) eller ved å gå inn på nettsiden www.saltenbrann.no 

 

Det er den som antenner ilden som er ansvarlig for brannsikkerheten og å slokke ilden før stedet forlates. Brudd på denne aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Det betyr at du alltid må vurdere om det er forsvarlig å tenne opp ild.

 

Forskriftskrav og forbud ved bålbrenning og oppgjøring av ild utendørs

Forskrift om  brannforebyggende tiltak fastsetter den enkeltes plikt til å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

I tidsrommet 1. mai – 10. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse. 

Gjennom forurensningsregelverket er det forbud mot åpen avfallsbrenning og brenning av avfall i småovner. Dette for å hindre forurensning og helseproblemer. Hele året er det dermed forbudt å brenne blant annet hageavfall, behandlet trevirke (impregnert, beiset, limet, oljet osv.), samt alt annet avfall og søppel. Se den lokale forskriften "åpen brenning og brenning av avfall i småovner" som gjelder for Vefsn kommune.

Ved spesielt stor brannfare kan brann- og redningstjenesten innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlig gjenstander utendørs i bestemte områder.

Unntak fra forbud

Der det er forsvarlig avstand til  skog og utmark, og oppgjort ild åpenbart ikke kan medføre brann, er det tillatt å gjennomføres åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, bålpanner og kaffebål uten spesiell tillatelse fra brannvesenet.

Husk at åpen varme skal slukkes før du forlater området !