Om bolignummer

Når flere boenheter har samme inngang vil de ha samme husnummer. For å kunne skille de ulike boenhetene/leilighetene benyttes det bolignummer. Et bolignummer består av en bokstav og fire siffer (eksempel H0204).

Bokstaven angir hva slags etasje det er snakk om:

  • K betyr kjelleretasje
  • U betyr underetasje
  • H betyr hovedetasje
  • L betyr loftsetasje

De to første sifrene angir så hvilken etasje leiligheten ligger i: 01 er 1.etasje, 02 er 2.etasje osv.

De to siste sifrene angir leilighetsnummeret i den aktuelle etasjen. Leilighetsnummeret telles alltid opp ved at man starter fra inngangsdøren, eventuelt toppen av trappen i den aktuelle etasjen (aldri heisen). Så nummereres leilighetene fortløpende fra venstre, mot høyre.

Eksempel:
H0204 er en leilighet som ligger i 2. hovedetasje. Den er den 4. leiligheten når man teller leilighetene fra venstre, mot høyre.

Alle leiligheter skal ha et klistremerke på døra/i dørkarmen, som angir leilighetens bolignummer. Dersom du mangler et slikt klistremerke kan du kontakte Kart- og oppmålingskontoret. Vi kan da være behjelpelige med å skaffe deg et slikt klistremerke.

 

Eksempel på bolignummerering

Eksempel på bolignummerering

Kartverket.no

I figuren ovenfor  er det et leilighetkompleks med 8 etasjer. Her er det 2 kjelleretasjer, 1 underetasje, 4 hovedetasjer og 1 loftetasje.

I dette eksemplet tar vi for oss hovedetasjen nr 2. Som har fått bolignummer H02 fordi den er i 2. etasje fra bakkenivå. Når man går inn inngangsdøren er leilighetene nummerert ved at man følger veggen til venstre og nummererer fortløpende fra H0201 til H0204. På den måten har hver leilighet fått sin unike adresse.