Kontaktinformasjon

Telefon:  75 10 10 00
Telefax:  75 10 14 01
 
For innsending av tilbakemeldinger, sending av dokumenter, søknader, opplysninger, etc ber vi om at du sender via eDialog barnevern.

E-post: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse Rådhuset, Skjervgata 34