Kontaktinformasjon

Telefon:  75 10 10 00
Telefax:  75 10 14 01
Epost: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse Rådhuset, Skjervgata 34