sterkjente (002)_400x320.jpgMange barn i alderen 0-18 år opplever i løpet av sin oppvekst å være pårørende.
Når foreldre, søsken eller andre nærstående rammes av dødsfall, somatisk eller psykisk sykdom, alvorlig skade eller er rusmiddelavhengig, så påvirker dette hele familien, inkludert barn.

Som foreldre ønsker man å skåne sine barn, beskytte de mot alt som er vondt og ikke belaste de med bekymringer.  Men barn er små, smarte, mennesker. De både ser, hører og føler. Når sykdom rammer, påvirker dette hverdag, rutiner, relasjoner, humør, forutsigbarhet og trygghet. Barn merker selv de minste forandringer.

Dersom barn ikke har det bra kan det vises i form av sinne, tristhet eller irritasjon.

De kan bli redde og utrygge. Det kan også medføre fysiske reaksjoner som hodepine eller vond mage.
Barn som pårørende er risikoutsatte for å kunne utvikle blant annet angst, depresjoner, sosiale problemer og atferdsproblematikk.

Hva trenger barnet?

Barn trenger forutsigbarhet og trygghet. Dette kan de få gjennom rutiner, inkludering, åpenhet og informasjon.

Mange barn trenger å vite hva som skjer, hvorfor det skjer og hva som kommer til å skje. Ved å inkludere barna i det som skjer, gis de makt og kunnskap til å kunne takle utfordringer. Snakk med barna. Fortell hva som skjer og vær ærlig. Svar på spørsmål som barna har og vær åpen og inkluderende.

Ved å inkludere barna vil de kunne føle at de er verdsatt og betydningsfulle. La også barna få bidra. De ønsker å være til nytte, selv om oppgavene ikke nødvendigvis er så store. Å informere venner og øvrige familie kan også ha positiv effekt, både ved at man har noen å snakke med og at barna får noen de vet som kjenner til situasjonen.

Barn har også behov for å få leve sitt liv, med de faste aktiviteter og rutiner som de er kjent med. Å delta på aktiviteter kan fungere som et fristed for barnet.

Hvem kan hjelpe?

Barn og unge i Vefsn kommune skal ved behov få tidlig hjelp og skal ivaretas i tråd med helsepersonelloven:

 • Helsepersonelloven § 10 a viser til at helsepersonell «… skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av at barnets forelder eller søsken er pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade».
 • Helsepersonelloven §10 b viser videre til at «… helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av at en forelder eller et søsken dør».

Dersom du trenger hjelp eller veiledning i forhold til å snakke med dine barn om det som er vanskelig, så kan du få hjelp til det.

Vi har barneansvarlige flere steder i kommunen, til hjelp og støtte for deg.  Vi vil også være behjelpelig med å finne andre løsninger som kan lette på en tung og utfordrende hverdag hvor rutiner er vanskelige å holde. Barneansvarlige i kommunen kan også være behjelpelig med å opprette kontakt med andre instanser.

Barneansvarlige i Vefsn kommune:

 • Tjenestekontoret: 99 28 52 13 (Barneansvarlig koordinator)
 • Granmoen skole: 75 10 12 80
 • Kulstad skole: 95 00 63 98
 • Olderskog skole: 75 10 12 30
 • Mosjøen skole: 75 10 13 00
 • Mosjøen videregående skole: 75 65 40 00
 • Kippermoen ungdomsskole: 75 10 12 50
 • Helsestasjon: 75 10 16 20
 • Hjemmetjenesten: 47 63 94 68
 • Avd. psykisk helse: 75 10 10 00
 • Oppvekst: 75 10 10 00
 • Barne- og ungdomstjenesten: 75 10 10 00

Ved tjenestekontoret på Rådhuset sitter også barneansvarlig koordinator. Ved spørsmål om ‘Barn som pårørende’ eller at det er uklart hvilken avdeling en ønsker å ringe, kontakt vedkommende på 99 28 52 13.

For brosjyrer til barn som pårørende i Vefsn kommune, trykk HER.

For brosjyrer til foreldre av barn som pårørende, trykk HER.

Dersom du ønsker å lese mer om barn som pårørende, er følgende nettsteder verdt å lese: