Kontaktinformasjon

Ansvarsvakt     telefon 99 28 53 52
Personal          telefon 99 28 53 51
Pasienttelefon  telefon 91 17 28 59

E-post post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse Torolvsgate 7-9, 8661 Mosjøen

Avdelingsleder: Trine Granås telefon 911 70 784