Etter over 4 uker med nedstenging og koronautbrudd i avdeling Nyrudskogen v/Vefsn sykehjem,  kan vi melde om at alle pasientene nå har kommet ut av isolasjon og at avdelingen igjen er åpen fra 20.12  kl. 15.00.

Avdelingen er smittevasket og desinfisert, og vi har gått tilbake til vanlig drift.

Vi er glade for at pårørende igjen kan komme på besøk, men vi oppfordrer samtidig til å fordele besøkene utover i uken pga. gjeldende besøksrestriksjoner i sykehjemstjenesten.

Restriksjonene i sykehjemstjenesten medfører en del regler som må følges ved besøk, bl.a. testing og begrensing i antall besøkende. Restriksjonene varer t.o.m. uke 2 i 2022. Til restriksjonene