Gjelder fra 17.12.21 og inntil videre


Sykehjemmene er åpne for besøkende, men pga. økt smitterisiko og økt sårbarhet i forhold til tilgang på personell og beredskap, forsterkes smitteverntiltakene.

Følgende regler gjelder:

  • Besøkende må sprite hender og bruke munnbind. Munnbindet må være på under hele besøkets varighet.
  • Besøkende begrenses til 2 personer pr. besøk pga. krav til avstand.
  • Besøkende må teste seg med hurtigtest før hvert besøk i sykehjem. Dette kan gjøres før du kommer eller utføres før du går inn i avdeling. Testingen gjennomføres før det gis adgang til avdeling. Besøk må avtales med avdelingen på forhånd hvis man trenger hjelp til testing.
  • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal, men på beboers rom og det skal holdes god avstand til andre pasienter og til personale.
  • Besøkende fyller i besøksprotokoll og leverer til helsepersonell i avdelingen ved hvert besøk.
  • Det blir dessverre ingen servering av kaffe fra personalet i denne perioden.
  • Besøkende til beboere forholder seg til råd som til befolkningen ellers, og skal ikke komme på besøk dersom de har infeksjonssymptomer.
  • Besøkende, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som nærkontakter med smitte i husstand/tilsvarende nær bør som hovedregel ikke komme på besøk. Individuelle vurderinger gjøres, for eksempel ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha negativ SARS-CoV-2-test og bruke munnbind.
  • Besøkende som er definert som øvrige nærkontakter kan komme på besøk om de tester seg i henhold til råd, og ikke har symptomer.

 

Smitteverngruppen sykehjemstjenesten
v/ enhetsleder Karin Ingebrigtsen