Vefsn kommune har siste døgn fått rapportert 3 nye smittetilfeller.

De smittede var allerede i karantene, og er nå i isolasjon.

Smitteveg regnes som kjent.

Alle tre er vaksinert.

Kommunen minner om vaksinasjonstilbudet på Betel, og oppfordrer alle til  å følge opp med oppfriskningsdose 20 uker etter dose 2.

 

Kristin Hurthi
beredskapskoordinator