Vi oppfordrer alle til å fortsette å ta forholdsregler. Sprit hender, hold dere hjemme ved symptomer, test dere og ta covid-19 vaksinen (om du ennå ikke har gjort det)

Videre oppfordrer vi butikker og andre steder hvor folk ferdes, om å ha tilgjengelig utstyr for spriting av hender.

Koronasenteret: 41413322 og vaksinetelefon: 94808186. Begge tlf: hverdager 08:30-10:30.

Info om korona: vefsn.kommune.no/korona

 

Rachel Berg
kommunalsjef helse og omsorg