Vi må fortsatt holde 1 meters avstand til personer utenfor egen husstand, holde oss hjemme ved sykdom og teste oss ved symptomer på koronavirus, og praktisere god hånd-og hostehygiene.  
I tillegg er det flere nye tiltak og presiseringer som er viktige at alle er kjent med, blant annet når det gjelder testkriterier, reiser og arrangement. 

Under følger en oversikt over de viktigste presiseringer og nye tiltak:

Nye testkriterier

Alle som selv mistenker covid-19 får anledning til å teste seg.

Dette inkluderer nå alle med akutt luftveisinfeksjon, tap av smaks- og/eller luktesans, og alle andre som kan ha blitt smittet med Covid-19, enten som nærkontakt til smittet, eller etter utenlandreise utenfor «grønne områder» siste 10 dager.
Helsepersonell skal også testes etter reise til «grønne områder» før de kan jobbe med pasienter igjen.

Utenlandsreiser

Vefsn kommune gjentar regjeringens oppfordring til alle norske borgere om å unngå unødvendige reiser til utlandet, også til grønne land/områder (for eksempel Västerbotten).

Kommunen henstiller også særlig helsepersonell ansatt i Vefsn kommune til å unngå utenlandsreiser. Dette gjelder også reiser til grønne områder. Helsepersonell må testes for Covid-19 før pasientkontakt etter utenlandsreiser.

Oversikt over fargekoder og karantenebestemmelser: http://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Besøkende til kommunale helse/omsorgsinstitusjoner

Vefsn kommune ber alle pårørende om å ikke dra på besøk til pårørende i institusjoner de første 10 dager etter utenlandsreise, og ved symptomer på sykdom.
Ta alltid kontakt med institusjonen på forhånd for å avtale besøk.

Fest, uteliv og arrangement

Regjeringen innfører skjenkestopp kl. 24 for alle serveringsteder med alkoholservering. 

Vi oppfordrer samtidig våre innbyggere til å følge de nasjonale smittevernrådene ved private arrangement (maks 20 personer samlet i privat regi, 1 meters avstand mellom personer utenfor samme husstand, mulighet for god håndhygiene, syke må ikke delta).
Vi oppfordrer særlig unge voksne til å være oppmerksom på reglene i forbindelse med skolestart og bli-kjent-uker. 

Ved arrangement i offentlig lokale (konfirmasjon, dåp, bryllup osv), er grensen 200 personer, og det må være en mulig for deltakere å holde 1 meters avstand.
Det må være en ansvarlig arrangør som sørger at smittevernhensyn ivaretas, og som har kontaktinformasjon til alle som er til stede på arrangementet i tilfelle behov for smittesporing.

Skole/barnehage

De nasjonale smittevernrådene for skole, barnehage og SFO er gradert i tre ulike nivå - grønt, gult og rødt tiltaksnivå. Vefsn kommune følger det nasjonale nivået for smittevern, som for tiden er gult. Nivået beskriver blant annet behovet for inndeling i kohorter, og hvordan hverdagen i skole/barnehage/SFO kan organiseres smittevernfaglig forsvarlig. 

 

SYMPTOMER?

Har du symptomer på koronavirus, må du holde deg hjemme, unngå kontakt med andre, og ta kontakt med koronasenteret for test (telefon 41 41 33 22). Det er viktig at du alltid opplyser om symptomer på Covid-19 i kontakt med helsevesenet f.eks. fastlege, legevakt, ambulanse eller sykehus.