I situasjoner hvor det ikke å mulig å overholde avstand på 2 meter, oppfordrer Vefsn kommune alle til å benytte munnbind. 

Eksempler på steder hvor det er viktig å bruke munnbind er på butikken, på offentlig transport eller på arbeidsplassen din. Vi oppfordrer også alle til å benytte munnbind ved besøk på legekontoret eller andre deler av kommunehelsetjenesten.  Det kan være behov for bruk av munnbind også i andre sammenhenger, og folk oppfordres til å bruke sunn fornuft og vurdere den enkelte situasjon.

Bruk av munnbind er ett av de nasjonale tiltakene som trådte i kraft 25. mars.

Oversikt over nasjonale tiltak på regjeringens nettside: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/