Avsperret område markert

Vefsn kommune stenger for biltrafikk ut på gnr. 206 bnr. 19 «Markedsplassen i Elsfjord, se bildet.

"Camping forbudt" ikke respektert

Det har i lang tid vært et problem at utenlandske bobiler kjører inn på plassen og overnatter der. Dette er til sjenanse for omkringliggende bolighus. Oppsatt skilt med «camping forbudt» blir ikke respektert. Det viser seg nå at en guidebok for tyske bobilturister i Norge omtaler dette som et flott sted for gratis bobilcamping.

Friluftslovens bestemmelser

Friluftsloven forbyr camping nærmere bebodd hus enn 150 meter. Siden hverken friluftslovens regel eller forbudsskiltet blir respektert, ser Vefsn kommune seg nå nødt til å sperre av plassen så det ikke blir mulig å kjøre inn der med bil.

Fortsatt friluftsområde

Vefsn kommune ønsker fremdeles at denne plassen skal brukes som friluftsområde for allmenheten. Folk i Elsfjord kan fortsatt sette ut utemøbler her og området kan fremdeles brukes til St. Hans-feiring og ulike aktiviteter.

Området blir sperret av

Men stor trafikk av bobiler med overnatting og støy til alle døgnets tider kan vi ikke ha på en tomt som ligger så nær bolighus. Kommunen ser seg derfor nødt til å sperre for biltrafikk inn på tomten. 

Husk for øvrig at dette også er hekkeplass for måker og at hensyn må tas til reir og unger som måtte befinne seg inne på tomten.