Arbeidet med å kle steinfylling på den oppfylte delen på vegen til Marsøra er snart ferdig og vegen åpnes igjen som normalt i løpet av onsdag 15.11.23.

 

Vefsn kommune

Teknisk drift