Mandag 22.05 starter arbeidene med å legge nytt toppdekke på den nye oppfylte delen av vegen mot Marsøra.

Vegen vil bli stengt mens arbeidene pågår, dette for å unngå at det oppstår farlige situasjoner mens maskinen arbeider og transport av masser inn til anlegget foregår.

Arbeidene vil bli skiltet, men vi ber samtidig folk om å vise hensyn til arbeidet som foregår for å unngå uhell. Jobben er beregnet å vare i ca. 2 uker.

Vegen vil være åpen for bruk utenom ordinær arbeidstid.

 

Vefsn kommune

Teknisk drift