I media har det vært et stort fokus på helsepersonell som ikke vaksinerer seg, det gjelder både vaksine mot covid-19 men også influensavaksinen.

Vårt fokus er de av brukerne våre i helse og omsorg som har dårligst helse og er mest utsatt for alvorlig sykdom. Enhetene våre har i samsvar med anbefalinger  fra helsemyndighetene besluttet å kartlegge vaksinestatus av vårt helsepersonell. Fagorganisasjonene og kommunen er enige om dette. Samtidig er det viktig å understreke at de fleste av vårt helsepersonell er fullvaksinert. 

Helsepersonell i helse- og omsorg som ikke ønsker å framvise vaksinasjonsstatus vil bli regnet som uvaksinerte. Tiltak som vil bli iverksatt for uvaksinerte er vurdering av omplassering, pålegge bruk av smittevernutstyr og jevnlig testing. Det skal gis god informasjon til den enkelte før tiltakene iverksettes.
Tiltakene vil bli evaluert i tråd med smittesituasjon i vår kommune.

Vi oppfordrer alle besøkende i våre tjenester om å fortsette med god håndhygiene og holde seg hjemme ved symptomer.

 

Rachel Berg
kommunalsjef helse- og omsorg