Stein Hauge fikk utdelt prisen av ordfører Berit Hundåla under konserten Vinterlyd i Mosjøen kulturhus lørdag.

Oppvekst- og kulturutvalget som er jury for kulturprisen begrunner tildelingen av prisen for 2019 slik:

Stein Hauge har gjennom sitt engasjement for sang og musikk bidratt til store arrangement slik som Love, Love, Love vol 1,2 og 3, konserter med D`Monrads, Kor-z, Mosjøen Mannskor og var solid involvert i Digifest 2020 i Kulturhuset.

Stein Hauge er ofte ideen og mannen bak de store «eventer», men står gjerne i bakgrunnen når heder og ære deles ut til de andre deltakerne, og setter som regel egne behov bakerst i køen. Han har på mange måter blitt for korene i byen, det tidligere prisvinnere Stein Ivar Mortensen, Arvid Martinsen og Trond Indergård ble for korpsene, en bauta i vår stolte kultur kommune.