16. juni hadde Vefsn kommune besøk av Trygg Trafikk og Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) for å resertifisere oss som trafikksikker kommune. Vefsn ble godkjent første gang i 2016 og resertifisert i 2019.


Skilt trafikksikker.png


Å være trafikksikker betyr ikke at det er garanti for å unngå ulykker, men det betyr at kommunen har rutiner for å forebygge trafikkulykker, skape god holdning til å ferdes trygt i trafikken og å legge til rette for trygg ferdsel både for folk som går, sykler og kjører ulike kjøretøy.

Trafikksikkerhet angår alle, både i og utenfor jobb. Barn i barnehage og skole skal lære om trygg ferdsel og hvordan vi skal oppføre oss i trafikkbildet, hjemmetjenesten kjører daglig ut til mange brukere i hele kommunen, og teknisk drift jobber på og ved vei. Planleggere skal alltid ha fokus på å gjøre trafikkbildet så trygt som mulig, og det er et viktig bidrag til god folkehelse. Alle ansatte i kommunen ferdes daglig i trafikken og alle skal ha kjennskap til trafikkregler og kommunens interne rutiner. Vefsn kommune har et bredt sammensatt trafikksikkerhetsutvalget som jobber for å følge opp trafikksikkerhetsarbeidet. 

Vefsn kommune er stolt over å være en trafikksikker kommune!

Bilde trafikksikker kommune.jpg