Å være en trafikksikker kommune betyr ikke at ulykker ikke skjer, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet!

Vefsn kommune gjør mye godt trafikksikkerhetsarbeid, men kan selvfølgelig bli bedre! Målet neste periode er å ha et større fokus på trafikksikkerhet i ledergruppen og for den enkelte ansatte. Å jobbe med bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid er viktig slik at hver enkelt får et eierskap til hva det betyr å ferdes trygt både som gående, syklist og kjørende.

 

trafikksikker.jpg